14 dní od znovuobnovení provozu denního stacionáře