14 dní od znovuobnovení provozu denního stacionáře

S rozvolňováním opatření v souvislosti s nemocí Covid – 19 byl od 25. 5. 2020 obnoven v omezeném režimu a za zpřísněných hygienických opatření provoz v Denním stacionáři pro mentálně postižené klienty, příp. kombinovaně handicapované občany s ukončenou školní docházkou. Klienti i jejich rodiče se na znovuobnovení provozu velmi těšili a na všech, kteří v tuto chvíli do zařízení docházejí, je vidět ta obrovská radost z možnosti se opět setkávat.

Některé aktivity, jako třeba nakupování, vaření a výlet jsou zatím sice bohužel vyloučeny, ale zakázané činnosti nahrazuje pracovnice stacionáře jinými smysluplnými činnostmi.

Klienti tráví velké množství času aktivitami ve venkovním prostředí a svoji partu si skutečně užívají.

Mgr. Lenka Makovcová, DiS.

vedoucí Domova pro seniory, J. Wolkera, Most