2. místo – Cena Klub roku 2019 získal Klub seniorů číslo 8 v Mostě

Klub seniorů číslo 8 v Mostě vznikl v roce 2015 a jeho členy se stali senioři z penzionů a domovů pro seniory Městské správy sociálních služeb-příspěvkové organizace v Mostě a další zájemci z řad seniorů města Mostu. K dnešnímu dni už je v klubu 138 členů. Mezi sebou mají i osoby starší 90 let.

Společně navštěvují divadlo, kino a koncerty, jezdí na výlety, trénují paměť, sportují i navštěvují přednášky lektorů univerzity 3. věku.  Spolupracují přitom s mnoha organizacemi ve městě. Jako je například Hudební škola F. X. Gassmanna, Taneční studio Kamily Hlaváčikové, muzeum, Střední škola diplomacie a veřejné správy, divadlo, Divadlo VeTři Vlastíkem Vébrem, Městskou knihovnou v Mostě a Litvínově, policií, také Vysokou školou finančně správní, kde nám poskytují lektory na naše přednášky. Také spolupracují se společnosti onkologických pacientů AMA. Dále V roce 2017 začal naplno fungovat sportovní klub seniorů, kde na zájemce čeká zdarma tenis, badminton, minigolf, fotbal v chůzi, střelba, air hokej, plavání. Máme mezi sebou i seniory, kteří se zúčastňují mezinárodních sportovních her seniorů nebo i mezinárodních turnajů ve fotbale v chůzi 60+. A práce mimo město Most – začali na několika projektech spolupracovat i se SenSenem (Senzační senioři) například akcí Ježíškova vnoučata, Přeplavme svůj La Manche, Kronika národa nebo Dopis vnoučeti.

Cenu Senior roku a Klub roku 2019 vyhlašuje už posedmé Nadace Charty 77 v rámci projektu SenSen (Senzační senioři).

Cílem Ceny Senior roku a Klub roku je podpora seniorů jako významné části naší společnosti a zdůraznění jejich výjimečných výkonů a počinů. Ocenění má inspirovat seniory v jejich vlastním životě a posilovat jejich sebevědomí a sebedůvěru. O udělení ocenění rozhoduje nezávislá porota.

Letošní slavnostní vyhlašování výsledků proběhlo 30. září 2019 v kostele svaté Anny v Pražské křižovatce na Starém Městě v Praze. A mezi oceněnými byl právě také klub seniorů číslo 8 z Mostu. Cenu v Praze přebírali 3 zástupci klubu. Velice si tohoto ocenění vážíme a jsme na něj pyšní.

Helena Houšková, kulturně výchovná pracovnice