22. ročník Letního setkání seniorů naplnil očekávání

     

Letošní 22. ročník Letního setkání seniorů přinesl do zahrady Domova pro seniory v Barvířské ulici spoustu zábavy, rozptýlení a naplnil očekávání všech účastníků.  

Soutěžící přicházeli k disciplínám často v doprovodu svých fanoušků, kteří jim drželi palce a sdíleli s nimi radost ze hry. Potěšení z výkonů bylo skutečně nemalé a zanícení pro hru vnášelo do zahrady ohromnou energii. Kromě této energie byla zahrada plná smíchu dětí ze Střediska denní péče, které dorazily s vystoupením beruščího tance.

Vítězové soutěžních disciplín byli obdarováni kosmetickými balíčky, které si převzali s výbornou náladou z rukou ředitele MSSS v Mostě – p. o., Luboše Trojny. Jeho upřímná gratulace přidala soutěžícím na radosti z výhry. Svými slovy potěšil nejen vítěze, ale i všechny, kteří strávili dopoledne poslechem hudby, vyprávěním historek z mládí nebo jen díváním se kolem sebe. A každý, kdo se díval, uzná, že i letošní setkání zanechá ve všech silné vzpomínky. Vzpomínky, kterých budou následující dny plné chodby všech mosteckých domovů a penzionů. Protože co je pěkné, to z lidí tak snadno nevyprchá.

Při každém ročníku tohoto setkání věnuje město Most Městské správě sociálních služeb v Mostě – příspěvkové organizaci, věcný dar, díky kterému mají klienti domovů a penzionů možnost dalšího rozptýlení a zábavy. Letos primátor Jan Paparega předal osobně tři sady zahradních Ruských kuželek a tři kusy zahradní hry Člověče, nezlob se v dřevěném provedení.

Přestože se letošní Letní setkání seniorů uskutečnilo oproti minulým rokům v komornější verzi, proběhlo i tak na vysoké úrovni. Potěšilo téměř tři stovky seniorů.

Přípravám akce se věnovaly desítky zaměstnanců MSSS v Mostě – p. o., kterým tímto ještě jednou vyslovujeme náš dík.

 

Martina Kameníková

asistentka