31. Sportovní hry seniorů v Litvínově

Letní stadion v Litvínově byl dne 24. května 2018 místem konání 31. Sportovních her seniorů. Tyto byly zahájeny úvodními vystoupeními představiteli jednotlivých měst a obcí a dále zástupců organizací jako je pořadatelská rada seniorů. Následovala rozcvička a nástup na jednotlivá soutěžní stanoviště.

Také Městská správa sociálních služeb v Mostě – příspěvková organizace měla na této akci své zástupce. Celkem 37 seniorů se rozdělilo mezi dvě soutěžní družstva – skupinu A a B, dále jsme zde měli své fanoušky – diváky a dále ještě v rámci programu vystoupily naše seniorky s kulturním programem „Námořníci“.

Na místě byla vyhodnocena skupina A – kde jsme získali tři medaile – oceněnými byli pan Josef Houška, Jiří Chocholoušek, skupina B bude z časových důvodů vyhlášena dodatečně.

Celá akce byla zakončena kolem 16. hodiny. Počasí bylo teplé, tak bylo ještě nutné doplnit tekutiny. Tak jsme učinili v litvínovské restauraci „U nudle“.

Děkujeme našim seniorům za vzornou reprezentaci organizace. Na všech stanovištích jsme dostávali pochvaly za naší organizovanost a spolupráci.

Helena Houšková
kulturně výchovná pracovnice