Pořízení defibrilátoru

Foto: Statutární město Most

Dne 25. dubna 2018 pořídila MSSS v Mostě – p. o. pod vedením ředitele Ing. Martina Strakoše semiautomatický defibrilátor od AED Line CZ, s. r. o. Tento unikátní přístroj je umístěn v největším zařízení organizace, v Domově pro seniory, ul. Barvířská (Astra), které má kapacitu 273 seniorů. Defibrilátor použije i v případě zdravotních komplikací zaměstnanců domova. Pořízením defibrilátoru je domov pro seniory evidován jako bezpečné místo na webovém portálu Záchranka.cz. Pořízení defibrilátoru podpořila náměstkyně primátora Statutárního města Most Ing. Markéta Stará.

AED – Automatický externí defibrilátor – je sofistikované zařízení, které umožňuje na základě automatické analýzy EKG instruovat pomocí zřetelných visuálních a hlasových pokynů krok za krokem laického zachránce k provedení bezpečné a účinné resuscitace s podáním defibrilačního výboje při zástavě srdce.

Jestliže AED detekuje rytmus vhodný k defibrilaci, nabije se a vyzve zachránce, aby pouhým zmáčknutím tlačítka na přístroji vyslal defibrilační výboj. AED vede tedy zachránce krok za krokem zvukovými, nebo obrazovými povely po celou dobu resuscitace až do příjezdu záchranný složek. Zaznamenává a analyzuje srdeční rytmus a dává jasné a klidné pokyny – od upevnění elektrod na tělo pacienta až k defibrilaci – podání výboje. Každá záchrana lidského života je velkou vzácností.

Mgr. Radka Tížková
vedoucí zařízení