Expresivní terapie

Expresivní terapie jsou velkou skupinou přístupů, které k léčebným účelům používají umělecké prostředky.

S uživateli domova se zvláštním režimem jsme se věnovali jedné z expresivních terapíí – arteterapii.

Využili jsme vlivu výtvarného umění k vyjádření vlastních pocitů a myšlenek. Potvrdilo se, že tvořivé aktivity mají pozitivní vliv na momentální náladu.

Z nabídky výtvarných technik si každý uživatel našel „tu svou“. Barvy pod rukou uživatelů se měnily v pěkné obrazy.

ergoterapie – aktivizace
Domov se zvláštním režimem, ul. Barvířská, Most