Přípravy vánoční výzdoby v domově pro seniory

Uživatelé, kteří se rádi zapojují do aktivit, v tento předvánoční čas pomáhají s přípravami vánoční výzdoby v Domově pro seniory, ul. Barvířská.

ergoterapie – aktivizace 
Domov pro seniory, ul. Barvířská, Most