ANTICKÉ HRY 2019

Dne 30. 5. 2019 se v Domově pro seniory Antonína Dvořáka konaly již tradiční ANTICKÉ HRY. Jednalo se o 3. ročník oblíbené akce. Zahájení proběhlo velmi stylově, kdy vedoucí zařízení paní Venuše Zaspalová zapálila olympijský oheň a tím se antické hry prohlásily za zahájené. Obyvatelé „Dvořákovky‘ soutěžili celkem ve 4 disciplínách a to v bourání antického chrámu, házení kroužků na cíl, lovení ovoce a zeleniny a hod antickými kameny. Výkony všech zúčastněných byly velmi vyrovnané, ale na vítězných příčkách se mohli umístit pouze tři nejlepší. Na bronzové příčce se umístila paní Bohunka Prinichová, která je na našem zařízení nováček a ihned se takto perfektně zaběhla. Na stříbrné příčce se umístila naše nejstarší 104letá obyvatelka paní Marie Svatošová, která si hry perfektně užila. A na zlaté příčce se umístil náš jediný mužský zástupce na zařízení pan Mojmír Pospěch. Kde byli vítězové, museli být i poražení, tudíž jsme se rozhodli udělit také titul Čulibrk, který získala paní Soňa Schimperková, která to vzala s humorem a i z této ceny měla velkou radost. Bylo příjemné sledovat, jak si všichni fandí a podporují se ve svých sportovních výkonech. Každý se držel hesla, že není důležité vyhrát, ale zúčastnit se a o to také šlo. Když všichni dosoutěžili, bylo připravené zdravé občerstvení, kde si mohli všichni vybrat z několika druhů jednohubek, ovocných špízů a dobrého vínečka. Všichni obyvatelé byli spokojeni a my jsme rádi, že jsme jim mohli zpříjemnit jedno slunečné odpoledne J Na závěr celé akce byl opět paní vedoucí uhašen olympijský oheň, který si zase na svou šanci počká do příštího roku. Tímto chci poděkovat veškerému personálu, který se podílel na přípravách této akce, která se vyvedla.

 

Taťána Sklenářová, DiS.

Sociální pracovnice