Ballare 2019

Seniorky Městské správy sociálních služeb v Mostě – příspěvkové organizace vzorně reprezentovaly naši organizaci na IV. ročníku Festivalu tance lidí s mentálním a kombinovaným postižením Ballare 2019, který se konal ve středu 13. listopadu 2019 ve Vrchlického divadle v Lounech.

Konkrétně se jednalo o vystoupení „Kuchařky“, které nacvičily seniorky převážně z Domova pro seniory Albrechtická doplněné seniorkami z Domovů pro seniory Ke Koupališti a Komořanská. Dále tančily také Babči mažoretky s vystoupením „Báječná ženská“. Motto tohoto festivalu je „TANČÍM“ a jedná se vlastně o setkání všech generací při taneční šou. Na tomto festivalu jsou skupiny od nejmenších dětí ze speciální mateřské školy, speciální základní školy až po d ospělé a seniory. Kromě domácích vystupovali také hosté jako například Krajánci Jesenice, Parta Hic Ústí nad Labem, TK Boubelky Louny, TK Domov „Bez zámků“ Tuchořice, Lucarino Dance Libochovice, Komunitní centrum Louny a další.

Naše seniorky se prezentovaly s každou skladbou dvakrát, takže celkem předvedly 4 vystoupení. Hlediště Lounského divadla bylo zaplněno do posledního místečka a aplaus na jednotlivá vystoupení byl vskutku bouřlivý. Při závěrečném defilé házeli vystupující do hlediště dětem plyšáky. To bylo haló.

Všem našim seniorkám za příkladnou reprezentaci Městské správy sociálních služeb v Mostě – příspěvkové organizace moc děkujeme. A navíc – byla navázána nová přátelství a domluvili jsme se i na dalším setkávání. Například jsme pozvali pořadatele také k nám v srpnu na naše letní setkání seniorů.

Helena Houšková

kulturně výchovná pracovnice