Bezpečí pro seniory a osoby s handicapem – akce Městské policie Most

V pátek 6. září 2019 se pod záštitou náměstkyně primátora Ing. Markéty Staré konala akce, kterou pro seniory uspořádala Městská policie Most. Hlavním programem byla prezentace bezpečí pro seniory a osoby s handicapem – jak předcházet krizovým situacím. Akce byla pořádána ve spolupráci se Statutárním městem Most a dalšími organizacemi, které mají k výše uvedené tematice blízko. Také Městská správa sociálních služeb v Mostě – příspěvková organizace přispěla k úspěšnosti akce kulturním programem – vystoupením seniorek MSSS v Mostě – p. o. – „Kuchařky“, vystoupením souboru Babči mažoretky, dále se naše organizace prezentovala ukázkou aktivizačních činností, kterou předváděly ergoterapeutky přímo s uživateli a v neposlední řadě byla prezentována nabídka poskytovaných služeb naší organizací.

Celé dopoledne se velice vydařilo, senioři byli moc spokojeni. Dle sdělení pořadatele bude mít tato akce v příštím roce další pokračování.

 

Helena Houšková, kulturně výchovná pracovnice