Bingo

Středeční dopoledne dne 10.4. 2019 prožili uživatelé Domova pro seniory Barvířská 495 při stolní hře Bingo. Uživatelé se plně soustředili a těšili se na sladkou odměnu.
Děkujeme všem za účast.

Ergoterapie – aktivizace
Domov pro seniory Barvířská 495