Bytové domy pro seniory – převzetí agendy MOSTECKOU BYTOVOU, a.s.