ČARODĚJNICKÉ POSEZENÍ

Dne 30. 4. 2019 se v DpS Antonína Dvořáka v Mostě konalo čarodějnické posezení na zahradě. Této akci předcházely přípravy, kdy si v rámci ergoterapie mohli obyvatelé domova vyrobit čarodějnické klobouky a dekoraci spojenou s pálením čarodějnic. Většina z nich tuto možnost využila a dle své představy si vyrobila krásné klobouky. Na začátku celé akce si všichni zúčastnění obyvatelé mohli vyplnit čarodějnický kvíz a otestovat tak své znalosti, týkající se této každoroční tradice. Kvíz byl poté vyhodnocen a tři nejlepší s nejvyšším počtem správných odpovědí dostali diplom a drobné ceny. Poté následovalo opékání buřtů, které nám náš „vrchní kuchař“ Pavlík připravil výtečně a všichni si na nich dle prázdných tácků pochutnali. Během akce hrála hudba, která byla našim seniorům velmi blízká, tudíž si k dobrému jídlu také pobrukovali. Cílem akce bylo, aby se všichni společně sešli a popovídali si mezi sebou, jelikož po většinu času každý tráví svůj volný čas na své bytové jednotce a takto měli možnost se setkat a povyprávět si, jak se jim daří.

Taťána Sklenářová, DiS.
Sociální pracovnice DpS A. Dvořáka