Čarodějnický den

Čarodějnice přilétly s předstihem již v pátek 27. dubna do jesliček a dětského rehabilitačního stacionáře v Malíkovce.

Některé děti přišly v kostýmech hned ráno, jiné měly masky s sebou. Na tento významný den se přichystaly i tety. Příjemná atmosféra, tanec a krásný den byly zárukou veselí a dovádění. Na závěr všichni společně čarovali a výsledkem byla sladká odměna pro všechny.

Škoda jen, že při těchto společných akcích rychle ubíhá čas.

Tak zase za rok ahoj.

Jaroslava Puntová
vedoucí Denního dětského rehabilitačního stacionáře, Střediska denní péče o děti do tří let věku, ul. Františka Malíka 973, Most