Cena kvality v sociální péči za rok 2018

Dne 8. listopadu 2018 obdržel Ing. Martin Strakoš, ředitel Městské správy sociálních služeb v Mostě v budově Senátu ČR prestižní ocenění „Cena kvality v sociální péči“ za rok 2018 v kategorii jednotlivců a to „Cenu sympatie“. Cílem toho projektu je hledat, podporovat a každoročně morálně oceňovat ty jednotlivce a instituce, kteří v této náročné době vytvářejí komfortní prostředí a stabilní zázemí pro uživatele všech typů sociálních služeb. Výjimeční jsou poskytovatelé zejména tehdy, když svým postojem k práci potvrzují, že kvalita je především v profesionalitě a osobním přístupu.