Cena sympatie – Jaroslava Puntová (Péče o seniory)