Česko zpívá koledy ve „Wolkerovce“

Na Domově pro seniory Jiřího Wolkera se koledy v rámci akce Česko zpívá koledy  dne 12. prosince 2018 zpívaly již v dopoledních hodinách. A to z toho důvodu, že jsme si tentokrát domluvili společné zpívání koled s dětmi z mateřské školy Antonína Sochora v Mostě za doprovodu živé hudby a to kláves, na které nás střídavě doprovodila paní Marie Krupicová a paní učitelka Jana Bravená. Než jsme se dostali ke zpívání koled, tak nám děti předvedly celý repertoár básniček a písniček, které se naučily. Pak jsme si společně zazpívali určené koledy. Bylo to moc hezké. Na závěr jsme si popovídali o koledách a děti se rozběhli za seniory, společně se přitulili a byly to opravdu moc hezké okamžiky. Vzájemné setkávání dětí se seniory jsme začali na našem domově intenzivněji realizovat v letošním roce a je vidět,  že je prospěšné oběma stranám. Tak se můžeme těšit na další setkání. A to bude v lednu 2019, kdy zase naši senioři přijdou za dětmi, aby jim přečetli pohádky.

 

Helena Houšková

kulturně výchovná pracovnice