Co mají společné hvězdné melodie s noční oblohou?

V odpoledních hodinách pondělí 17. srpna 2020 se ze zahrady Domova pro seniory Jiřího Wolkera linuly tóny krásné hudby. Sváteční program si  senioři vyslechli v podání smyčcového kvarteta Severočeské filharmonie Teplice.

Zazněly zde skladby barokní Vivaldiho Concerto Grosso, Bachův AIR, z klacisismu Boccheriniho Menuet, Haidnova  Skřivánčí serenáda, Mozartova 1. věta z Malé noční hudby,  duchovní skladba AVE VEMU, dále jsme se zaposlouchali do  barokní Händlovo arie z LARGA, z romantismu Brahmsova 1. Uherského tance G moll a v druhé polovině vystoupení jsme se vrátili do Čech, kdy jsme si vyslechli Dvořákovo Humoresku a na konec Scot Joplin a jeho recteim. Část osazenstva poslouchala přímo na zahradě, další část z balkonů zařízení.  S krásnými pocity příjemně stráveného pozdního odpoledne se účastníci této krásné kulturní akce rozcházeli do svých domovů, mnozí se slzami v očích. Ještě následující dny byl tento krásný zážitek předmětem jejich rozhovorů.

Krásná zahrada Domova pro seniory J. Wolkera nežije pouze hudbou. Ale senioři se zde scházejí, mimo jiné, dvakrát týdně na ranní cvičení těla a trénink paměti. Tento týden jsme například cvičili při lidovkách, ale druhé cvičení bylo ve svižném aerobním tempu, samozřejmě s pauzami na vydýchání. Všichni přítomní cvičení za ranního chladnějšího počasí v tomto tempu krásně zvládli. Zaslouží si velkou pochvalu.

No a v pátek se mělo hrát Bingo, ale posezení se zvrtlo na projednávání a popovídání si o různých tématech, která seniory zajímají. Tentokrát to byly například v tuto dobu noční oblohu rozsvěcující meteoretické částice zvané Perseidy. Ty vstupují do atmosféry velkou rychlostí kolem 60 kilometrů za sekundu. Začínají zářit ve výšce asi 120 kilometrů nad zemí a zhasínají o několik desítek kilometrů níže.

Tak jsme se dostali od hvězdných osobností hudebního nebe do nočního nebe s létajícími Perseidy těchto dnů.  To vše je u  nás na zahradě možné. Prostě to tady teď žije.

 

Helena Houšková

kulturně výchovná pracovnice