Čtení dětem v mateřské škole

 

Snad všechny babičky se rády potěší s malými dětmi a výjimkou tomu nejsou ani uživatelky v Domově pro seniory, Antonína Dvořáka, Most. Snažíme se o co nejčastější kontakt s dětmi z blízké mateřské školy a je pravdou, že vždycky chodí děti na návštěvu k nám do domova hlavně kvůli tomu, že většina našich uživatelek by se fyzicky nebyla schopná do školy dostat.

Ve čtvrtek 8. listopadu 2018 se podařilo absolvovat návštěvu se šesti uživatelkami domova pro seniory v mateřské škole a to se záměrem přečíst nebo povyprávět dětem pohádku. Uživatelky se rozdělily do dvou tříd, kde četly a vyprávěly a z jejich návštěvy mělo radost na 40 dětí, což je skvělé, neboť když jdou děti do domova pro seniory, může jich přijít maximálně 15 s ohledem na velikost prostorů, které jsou ke konání akcí k dispozici.

Uživatelky pojaly celé dopoledne jako jednu velkou výpravu protože i cesta pěšky tam a zpět se počítá a pro některé z nich byla náročnější, než předpokládaly. Nakonec se ale všechny v pořádku vrátily zpátky do svých domovů a nyní se mohou těšit na další setkání s dětmi, které je již domluveno a to na vánoční besídku.

 

Bc. Petra Hreňuková, DiS.

sociální pracovnice