Dědo, babi: Jezte, abyste byli zdraví …

Po covidovém období byla svolána tzv. stravovací komise. Ta hodnotí potřeby strávníků a jejich spokojenost se stravováním. Je složena z ředitele, šéfkuchařky, dalších pracovníků organizace
a členů komise z řad uživatelů.

Komise projednala a připomínkovala návrh jídelního lístku na měsíc říjen 2021, který je standardně průběžně zveřejňován na http://msss-most.cz/jidelni-listky/. Členové komise poskytli potřebnou zpětnou vazbu šéfkuchařce a jejímu týmu. V rámci komise se zaměřujeme na jak vyřčené, tak nevyřčené potřeby a přání. Jídelní služby souvisí s mnoha dalšími prvky mimo samotné jídlo, např. s barvami či prostředím.

S povděkem byla také přijata informace o znovuotevření jídelny pro zaměstnance a od 1. října 2021 i pro uživatele.

Zároveň byla komise informována o hygienické kontrole příslušného úřadu, která nezjistila žádnou závadu v hlavní kuchyni organizace.

Dobrá kuchyně a zdravá strava patří mezi nosné pilíře naší organizace. Začali jsme se proto zabývat např. novou vizuální identitou jídelních lístků, atraktivnějšími popisy pokrmů, zlepšením prostředí jídelny.

Stravovací komise na závěr jednání vyslovila poděkování šéfkuchařce a jejímu týmu za pestrou, vyváženou a chutnou stravu a nově za účinnou spolupráci s nutriční terapeutkou.

Využijte výhod lokálních potravin, radí Pavel Maurer | Radiožurnál – https://radiozurnal.rozhlas.cz/vyuzijte-vyhod-lokalnich-potravin-radi-pavel-maurer-7646553 

P.S. Název článku byl použit z případové studie společnosti CIDES