Delegace partnerského města Meppel navštívila zařízení MSSS v Mostě – p. o.

V pátek 13. září 2019 navštívila delegace z Meppelu (Nizozemsko) tři zařízení Městské správy sociálních služeb v Mostě – příspěvkové organizace. Delegaci přivítala v Domově pro seniory Antonína Dvořáka náměstkyně primátora Ing. Markéta Stará, radní Alois Malý a Mgr. Lenka Makovcová, která je pověřená zastupováním funkce ředitele.  Následovala prohlídka celého zařízení.

Poté se delegace přesunula do zařízení „ASTRA“ v Barvířské ulici. Na delegaci již ve vstupní hale čekala Mgr. Radka Tížková, která  je zde přivítala a podala základní informace. Následovala prohlídka domova se zvláštním režimem a domova pro seniory. Na velkém sále bylo připraveno pro hosty pohoštění.

Po obědě čekala delegaci návštěva posledního zařízení Denního dětského rehabilitačního stacionáře a Střediska denní péče (jesle). Hosté viděli jak prostory jeslí, tak prostory stacionáře – tělocvičnu a reflexní cvičení u dítěte (Vojtova metoda), děti u stolečku, kde probíhala rozumová výchova zaměřená na rozvíjení zrakového vnímání, pozornosti, myšlení a řeči. Na koberci v herně si děti spontánně hrály s hračkami dle vlastního výběru. Děti pro hosty vyrobily pod dozorem pracovnic drobné dárky – záložky do knihy a dekorační mýdla.

Spolupráce severočeského Mostu a nizozemského Meppelu začala již před mnoha lety, kdy byla založena nadace, která má za cíl propojit aktivity lidí a institucí z obou měst.

Ing. Lucie Budilová
metodická pracovnice