Den hraček

Hračky jsou důležitým společníkem dítěte v jednotlivých fázích jeho vývoje. Pomocí hraček zdokonaluje dítě své dovednosti, smysly, poznává okolí, rozvíjí fantazii. Hračky pomáhají vytvářet pouto mezi rodiči a dětmi. Nejlepší hračka je taková, která umožní zapojit do hry celou rodinu.

Každým rokem v září nastává čas, kdy do dětského rehabilitačního stacionáře a jesliček nastupují ke svému „prvnímu učení“ děti, které dosud všechen čas pobývaly doma, nejčastěji s matkou. K lepší adaptaci na zcela neznámé prostředí a neznámé osoby si děti každý den nosí svoji oblíbenou hračku, která jim pomůže překonat obavy.

Dnešní den se oblíbené hračky staly největšími kamarády. Do společného povídání o hračkách se zapojily děti i tety.

Jaroslava Puntová
vedoucí Denního dětského rehabilitačního stacionáře, Střediska denní péče o děti do tří let věku, ul. Františka Malíka 973, Most