DEN MATEK

V pondělí 13. května 2019 jsme se sešli na velkém sále Domova pro seniory Barvířská 495, abychom se potěšili vystoupením dětiček z Mateřské školy ul. Hutnická k příležitosti Dne matek.
Děti měli pro nás připravené pásmo básniček, písniček a tanečků s jarní tématikou a za to jsme je odměnili velkým potleskem. Srdíčko nám pookřálo a celý den byl hned hezčí.
Velké díky patří zejména učitelkám, které to s dětmi celé secvičily.

Ergoterapie – aktivizace
Domov pro seniory Barvířská 495