Den matek v Barvířské

 

Druhá květnová neděle patří všem milovaným maminkám, a proto ani v Domově pro seniory, ul. Barvířská v Mostě jsme nemohli na maminky, babičky zapomenout.

Dne 9. května 2018 k nám zavítaly děti z Mateřské školy, ul. Hutnická v Mostě. Přišlo osmnáct dětiček v doprovodu paní učitelek. Děti měly připravené pásmo říkanek a písniček za doprovodu klavíru a harmoniky.

Vystoupení bylo velice krásné, něžné a milé. Po vystoupení děti rozdaly připravené dárečky. Od nás si děti odnesly balíček dobrot.

Děkujeme všem za laskavost a vlídnost.

 

Vendula Miletínová, DiS.
ergoterapeutka