DEN OTEVŘENÝCH DVEŘÍ

 

Městská správa sociálních služeb v Mostě – příspěvková organizace
Vás zve na
DEN OTEVŘENÝCH DVEŘÍ,
který se koná
dne 6. října 2020 od 11:00 do 15:00 hodin
v jednotlivých zařízeních organizace.

 

K dispozici budou žádosti do zařízení
a propagační materiály.
 

 

Těšíme se na Vaši účast.
kolektiv zaměstnanců MSSS v Mostě – p. o.