Úhrada služeb

Ceny platné od 1. dubna 2019

Cena:

Stravné Cena
svačina, oběd    28,- Kč
svačina, oběd; svačina 32,- Kč

Úhrada za poskytování sociální služby v denním dětském rehabilitačním stacionáři: 85 Kč/ hod. za úkon