Úhrada služeb

Cena:

Stravné Cena
svačina, oběd    23,- Kč
svačina, oběd; svačina 27,- Kč

Úhrada za poskytování sociální služby v denním dětském rehabilitačním stacionáři: 65 Kč/ hod. za úkon