Informace o zařízení

MSSS-Malika-400x299

Denní dětský rehabilitační stacionář, Františka Malíka 973, Most

Posláním ambulantní služby Denního dětského rehabilitačního stacionáře je poskytování podpory a odborné péče dětem a mladistvím se zdravotním postižením a zdravotním znevýhodněním, kteří potřebují při svém vývoji individuální přístup, podporu a ucelenou rehabilitační péči. Velkou předností sociální služby je možnost zajistit tuto podporu a péči dítěti aniž by muselo delší dobu pobývat mimo své přirozené rodinné prostředí.

Cílová skupina

Děti a mladiství od 1 do 17 let věku.

Cíle služby:

Cíle Denního dětského rehabilitačního stacionáře stanovené směrem k dětem (tj. uživatelům služby):

  • zlepšit kvalitu života dětí se zdravotním postižením a zdravotním znevýhodněním;

  • rozvíjet motorické, sociální i psychické schopnosti a dovednosti dětí;

  • umožnit dětem se v maximální možné míře podílet na vlastním i společenském životě.

Cíle Denního dětského rehabilitačního stacionáře stanovené směrem k zařízení a osobám, které se na poskytovaných službách podílejí:

  • zařízení poskytuje kvalitní sociální (a zdravotnickou) službu;

  • zařízení disponuje potřebnými pomůckami a vybavením;

  • na poskytování služeb se podílí kvalifikovaný personál.

Provozní doba:

Pracovní dny od 6:00 do 16:00 hod.

Kontakt:

Bc. Denisa Benešová, Dis., vedoucí zařízení
tel.: 476 621 038
e-mail: benesova@msss-most.cz

Mgr. Lenka Bunešová, sociální pracovnice
tel.: 476 621 038
e-mail: bunesova@msss-most.cz