Úhrada služeb

Úhrada platná od 1. dubna 2019

Cena: 85 Kč/ hod.

dle Vyhlášky č. 505/2006 Sb., kterou se provádějí některá ustanovení zákona o sociálních službách, ve znění pozdějších předpisů, podle skutečně spotřebovaného času nezbytného k zajištění úkonů

Fakultativní činnosti:

klasická masáž 80 Kč/úkon
masážní křeslo 50 Kč/úkon
vířivá koupel dolních končetin 50 Kč/úkon
vířivá koupel horních končetin 50 Kč/úkon
koupel perličková 50 Kč/úkon
bioptronová lampa 30 Kč/úkon
aplikace tepla (solux stolní) 50 Kč/úkon
aplikace tepla (solux stojan) 50 Kč/úkon
doprava uživatele automobilem poskytovatele do zařízení při nástupu a odvoz klienta při ukončení pobytu v zařízení (na území města Mostu) . 6,95 Kč/km + skutečné mzdové náklady zaměstnance za spotřebovaný čas