Děti a koně si rozumí

Ve spolupráci s Jezdeckou společností Hipodrom Most i letos měly děti z dětského rehabilitačního stacionáře v Malíkovce možnost projížděk na koních. Tyto projížďky jsou zajišťovány nad rámec běžných činností, které dětem poskytujeme, a právem patří mezi ty nejlepší.

Nejen výborná spolupráce s pracovníky, ale i krásné prostředí působí pozitivně na všechny. A samozřejmě koníci, pro děti kamarádi, které již znají. Po každé návštěvě mají děti mnoho zážitků a ochotně o nich vypráví. Koníci prostě dělají zázraky.

Bez podpory ochotných „bezejmenných sběračů“ plastových víček by tato aktivita ale nebyla možná. Děkujeme všem, kteří bez nároku na odměnu pomáhají dětem s postižením. Svojí pomocí přispívají k jejich dalším zážitkům.

Jaroslava Puntová, vedoucí zařízení

Denní dětský rehabilitační stacionář

a Středisko denní péče o děti do tří let,

 Františka Malíka 973, Most