Děti malovaly seniorům k svátku

Ve čtvrtek 17. 9. 2020 proběhlo v Domově pro seniory Jiřího Wolkera příjemné setkání. Za přítomnosti ředitelky MSSS v Mostě – p. o.  Ing. Jarmily Kotyzové proběhlo předání obrázků pro seniory, které malovaly děti z různých organizací v rámci celorepublikového projektu na podporu informovanosti o stárnutí. Předání se zúčastnili zástupci místních organizací, které se na Mostecku zapojily (Diakonie CČE, dětská skupina Spirála aj.) Nejdůležitějšími aktéry setkání však byly děti, které svojí přítomností podtrhly příjemnou atmosféru a vykouzlily úsměvy na tvářích nám všem.

Všem zúčastněným velmi děkujeme. V následujících dnech budou jednotlivé obrázky předány seniorům v pobytových službách MSSS tak, aby potěšily a zahřály na srdíčku.

Mgr. Lenka Makovcová, DiS.

vedoucí zařízení