Děti na seniorské šlápotě

Další ročník Šlápoty byl opět skvělý. Tradičně se této akce účastní i děti z jeslí a dětského rehabilitačního stacionáře v Malíkovce. Letos jsme jeli všichni, zůstala jen paní kuchařka, která připravovala pro děti oběd. Byl nás plný autobus. Chválíme skvělou spolupráci s organizátorkou akce Helenou Houškovou, která pro nás dodatečně zajistila autobus. Náš „osobní řidič“ pan Jaroslav Lébl, nás všechny bezpečně odvezl tam i zpět dle našich požadavků, chválíme jeho ochotu a pomoc při manipulaci s kočárky, kterých bylo několik.

Pro některé děti byla jízda autobusem velkým zážitkem, protože je rodiče vozí pouze autem, o to více si vážíme všech, kteří nám umožnili zúčastnit se této akce.

Děti si dopoledne parádně užily. Cestou k houpačkám viděly kačenky, vyzkoušely svoje dovednosti na prolézačkách a trasa lesem až na místo byla příjemná. Těšilo nás, že se uživatelé i pracovníci zastavovali na „kus řeči“ nejen s námi, ale hlavně s dětmi. Připravené občerstvení, opečené buřtíky a dobrá limonáda dětem moc chutnaly. Překvapením bylo setkání s pejsky a pohladit si mohly i užovku červenou. A pak nastal čas loučení.

Děkujeme všem za krásné zážitky a těšíme se na příští setkání.

Jaroslava Puntová
vedoucí zařízení
Denní dětský rehabilitační stacionář
a Středisko denní péče o děti do tří let
Františka Malíka 973, Most