Děti si svůj svátek užily

Na tento den, který patří výhradně dětem se všichni připravujeme s předstihem. A každý rok vymýšlíme, co nového a zajímavého dětem nabídnout.

Oslava probíhá tradičně již od rána a končí pozdě odpoledne.

Pro děti byl připravený bohatý program plný her. Dopoledne probíhal „trénink“ odvahy a zdatnosti, odpolední čas začal pohádkou s názvem Křížem krážem oceánem. Nechyběly tradiční sporty jako hod míčkem na cíl, rybaření, bazén s balónky, ale i cvičení králíčci.  Závěr oslavy byl zakončen diskotékou. Mezi děti a jejich rodiče zavítali také ředitel organizace Ing. Martin Strakoš spolu s náměstkyní primátora Ing. Markétou Starou. Čas byl i na „kus řeči“ s rodiči dětí.

Malé občerstvení, které zajistily tety, přispělo k dobré náladě všech přítomných.

Během oslavy se také pořizovaly fotografie, protože to k takovým příležitostem patří.

Letošní oslava svátku dětí se líbila, důkazem jsou pochvaly psané rodiči do naší kroniky a spokojené děti, které si svůj den „užily“ jak se patří.

Jaroslava Puntová
vedoucí Denního dětského rehabilitačního stacionáře, Střediska denní péče o děti do tří let věku, ul. Františka Malíka, Most