Dětský stacionář získal Čestné uznání za poskytování sociálních služeb