Dobrodružná MINI Šlápota dovedla seniory na Šibeník