Dobrovolnický den zaměstnanců Magistrátu města Mostu v penzionu pro seniory a domově pro seniory


Celkem 11 dobrovolnic z Magistrátu města Mostu dorazilo na dvě zařízení Městské správy sociálních služeb – příspěvkové organizace v pátek 14. 9. 2018 v ranních hodinách, konkrétně na Penzion pro seniory, Ke Koupališti 1180 v Mostě. Mezi úpravy, které dobrovolnice dostaly za úkol, patřilo natření laviček na zahradě penzionu a hlavní brány na parkovišti penzionu. „Vše se podařilo splnit, a tudíž za odměnu dostaly již opečené buřtíky na pivu. Jsme rádi, že vyšlo počasí a těšíme se na další spolupráci“, sdělila vedoucí zařízení Mgr. Veronika Jakubcová.

Dalším zařízením, kam zavítaly 2 dobrovolnice z řad  Magistrátu města Mostu, byl Domov pro seniory, Antonína Dvořáka 2166 v Mostě s cílem doprovodit některé uživatelky na nákup a zajít s nimi na vycházku. V  úvodu návštěvy byly seznámeny se samotným Domovem pro seniory a zároveň jim byla poskytnuta prohlídka celého zařízení. Následovalo seznámení s uživatelkou, kterou doprovodily na nákup a vzhledem k tomu, že byla potřeba ji vézt na invalidním vozíku, šly pouze s ní a dalším dvěma uživatelkám nakoupily několik drobností. Společná vycházka se zastávkou v obchodě se jim dle jejich slov vydařila. „Dobrovolnický den splnil naše očekávání a potěšil celkem tři uživatelky domova pro seniory“, sdělila sociální pracovnice Bc. Petra Hreňuková, Dis.

MSSS v Mostě – p. o. si velice váží pomoci zaměstnanců mosteckého magistrátu. Děkujeme za spolupráci, která byla pro organizaci a pro seniory přínosem.

 

Ing. Lucie Budilová

metodická pracovnice