Dokončení výměny části ležaté kanalizace je dalším krokem ke zlepšení kvality bydlení