Úhrada služeb

Měsíční úhrady platné od 01. dubna 2019

Měsíční úhrada, kterou hradí uživatel je součet úhrad za: 1) pobyt + 2) stravu + 3) úhrada za poskytované sociální služby viz níže

Cena:

garsonka              1 den měsíčně
pobyt 190 Kč 5 776 Kč
strava 137 Kč 4 165 Kč
celkem 327 Kč 9 941 Kč
garsonka              1 den měsíčně
pobyt 190 Kč 5 776 Kč
DIA strava 150 Kč 4 560 Kč
celkem 340 Kč 10 336 Kč


Úhradu za poskytované sociální služby příjemce příspěvku na péči /uživatel/, umístěný v pobytovém zařízení /tj. v Domově pro seniory/ hradí ve výši přiznaného příspěvku viz § 73 odst. 4) písm. a) zákona č. 108/2006 Sb. o sociálních službách, ve znění pozdějších předpisů. 

 

Úhrada za poskytování sociální služby

Úhrada za péči viz § 73 zákona č. 108/2006 Sb., o sociálních službách, ve znění pozdějších předpisů, se stanoví při poskytování pobytových služeb ve výši přiznaného příspěvku.

Z příspěvku na péči lze hradit pouze sociální služby tzn. činnosti např.:

  • Pomoc při zvládání běžných úkonů péče o vlastní osobu
  • Pomoc při osobní hygieně nebo poskytnutí podmínek pro osobní hygienu
  • Výchovné, vzdělávací a aktivizační činnosti
  • Viz § 35 zákona č. 108/2006 Sb. o sociálních službách, ve znění pozdějších předpisů
  • Příspěvek na péči je státní dávkou poskytovanou fyzickým osobám v nepříznivé sociální situaci, které jsou závislé na pomoci jiné fyzické osoby, v případě pobytové služby se jedná o pracovníky (zaměstnance) poskytovatele.