Úhrada služeb

Měsíční úhrady platné od 01. února 2014

Měsíční úhrada, kterou hradí uživatel je součet úhrad za: 1) pobyt + 2) stravu + 3) úhrada za poskytované sociální služby viz níže

Cena:

garsonka              1 den měsíčně
pobyt 170 Kč 5 168 Kč
strava 127 Kč 3 861 Kč
celkem 297 Kč 9 029 Kč
garsonka              1 den měsíčně
pobyt 170 Kč 5 168Kč
DIA strava 140 Kč 4 256 Kč
celkem 310 Kč 9 424 Kč
jednolůžkový pokoj 1 den měsíčně
pobyt 165 Kč 5 016 Kč
strava 127 Kč 3 861 Kč
celkem 292 Kč 8 877 Kč
jednolůžkový pokoj 1 den měsíčně
pobyt 165 Kč 5 016 Kč
DIA strava 140 Kč 4 256 Kč
celkem 305 Kč 9 272 Kč
dvoulůžkový pokoj 1 den měsíčně
pobyt 160 Kč 4 864 Kč
strava 127 Kč 3 861 Kč
celkem 287 Kč 8 725 Kč
dvoulůžkový pokoj 1 den měsíčně
pobyt 160 Kč 4 864 Kč
DIA strava 140 Kč 4 256 Kč
celkem 300 Kč 9 120 Kč

Úhrada za poskytování sociální služby

Úhradu za poskytované sociální služby příjemce příspěvku na péči (uživatel), umístěný v pobytovém zařízení (tj. v domově pro seniory) hradí ve výši přiznaného příspěvku viz § 73 odst. 4) písm. a) zákona č. 108/2006 Sb. o sociálních službách, ve znění pozdějších předpisů.

Úhrada za péči viz § 73 zákona č. 108/2006 Sb., o sociálních službách, ve znění pozdějších předpisů, se stanoví při poskytování pobytových služeb ve výši přiznaného příspěvku.

Z příspěvku na péči lze hradit pouze sociální služby tzn. činnosti např.:

  • Pomoc při zvládání běžných úkonů péče o vlastní osobu
  • Pomoc při osobní hygieně nebo poskytnutí podmínek pro osobní hygienu
  • Výchovné, vzdělávací a aktivizační činnosti
  • Viz § 35 zákona č. 108/2006 Sb. o sociálních službách, ve znění pozdějších předpisů
  • Příspěvek na péči je státní dávkou poskytovanou fyzickým osobám v nepříznivé sociální situaci, které jsou závislé na pomoci jiné fyzické osoby, v případě pobytové služby se jedná o pracovníky (zaměstnance) poskytovatele.