Měsíční úhrady

Měsíční úhrady platné od 1. února 2022

Měsíční úhrada, kterou hradí uživatel je součet úhrad za: 1) pobyt + 2) stravu + 3) úhrada za poskytované sociální služby ve výši přiznaného příspěvku na péči

 

Výpočet měsíční úhrady, kterou hradí uživatel, se provádí následovně:

(denní částka za typ ubytování + denní částka za typ stravy) * 30,4


UBYTOVÁNÍ

Domov pro seniory, Barvířská 495, Most

Domov se zvláštním režimem, Barvířská 495, Most

Domov pro osoby se zdravotním postižením, Barvířská 495, Most

dvoulůžkový pokoj 180 Kč osoba/den
jednolůžkový pokoj 185 Kč osoba/den
garsonka 200 Kč osoba/den
dvoupokojová bytová jednotka, kterou obývá jeden uživatel 210 Kč osoba/den

Domov pro seniory v Mostě, Antonína Dvořáka 2166

garsonka 200 Kč osoba/den

Domov pro seniory v Mostě, Jiřího Wolkera 404 

jednolůžkový pokoj (menší) 180 Kč osoba/den
jednolůžkový pokoj (větší) 185 Kč osoba/den
garsonka 200 Kč osoba/den
dvoupokojová bytová jednotka, kterou obývá jeden uživatel 210 Kč osoba/den

STRAVA

Racionální strava 151 Kč osoba/den
Diabetická strava 169 Kč osoba/den
Žlučníková strava 154 Kč osoba/den
Diabetická a žlučníková 170 Kč osoba/den

 


Příklad výpočtu úhrady:

Jednolůžkový pokoj s racionální stravou

(185 Kč + 151 Kč) * 30,4 = 10 214 Kč celková měsíční úhrada

V případě nástupu v průběhu měsíce se měsíční úhrada alikvotně zkrátí.  

 


Úhrada za poskytování sociální služby

Úhradu za poskytované sociální služby příjemce příspěvku na péči (uživatel), umístěný v pobytovém zařízení (tj. v domově pro seniory) hradí ve výši přiznaného příspěvku viz § 73 odst. 4) písm. a) zákona č. 108/2006 Sb. o sociálních službách, ve znění pozdějších předpisů.

Úhrada za péči viz § 73 zákona č. 108/2006 Sb., o sociálních službách, ve znění pozdějších předpisů, se stanoví při poskytování pobytových služeb ve výši přiznaného příspěvku.

Z příspěvku na péči lze hradit pouze sociální služby tzn. činnosti např.:

  • Pomoc při zvládání běžných úkonů péče o vlastní osobu
  • Pomoc při osobní hygieně nebo poskytnutí podmínek pro osobní hygienu
  • Výchovné, vzdělávací a aktivizační činnosti
  • Viz § 35 zákona č. 108/2006 Sb. o sociálních službách, ve znění pozdějších předpisů
  • Příspěvek na péči je státní dávkou poskytovanou fyzickým osobám v nepříznivé sociální situaci, které jsou závislé na pomoci jiné fyzické osoby, v případě pobytové služby se jedná o pracovníky (zaměstnance) poskytovatele.