Kontakt

Domy s pečovatelskou službou jsou ve vlastnictví společnosti MOSTECKÁ BYTOVÁ, a. s.

MSSS v Mostě – p. o. zajišťuje pouze vyřizování žádostí o přidělení bytů.

 

Kontakt pro přijímání žádostí:

Michaela VelebilovaSociální pracovnice – evidence žádostí o umístění do zařízení
Bc. Michaela Velebilová

telefon: 476 768 853
mobil: 721 276 743
e-mail: velebilova@msss-most.cz