Kontakt

Bytové domy pro seniory jsou ve vlastnictví společnosti MOSTECKÁ BYTOVÁ, a. s.

MSSS v Mostě – p. o. zajišťuje pouze vyřizování žádostí o přidělení bytů.

 

Kontakt pro přijímání žádostí:

Sociální pracovnice – evidence žádostí o umístění do zařízení
Bc. Kateřina Ošmerová

mobil: 721 276 743
e-mail: osmerova@msss-most.cz

V případě nedostupnosti telefonu např. v době úředních hodin, je možné kontaktovat sociální pracovnici prostřednictvím e-mailu zadosti@msss-most.cz.