Dopolední aktivity v domově se zvláštním režimem

 

Sociální služba má člověka podporovat v jeho vlastních aktivitách a motivovat k činnostem, které nezhoršují ani neprohlubují nepříznivou sociální situaci, ale naopak.

Dnešní nádherný slunečný den jsme se rozhodli si užít všemi smysly a naše uživatele podpořit při běžné činnosti, jako je vaření.

Svačina, kterou si uvaříme sami – palačinky! Odvážný nápad, ne však neuskutečnitelný. Všichni se zapojili do příprav sladkého pokrmu a minimálně radou ověřovali správnost postupu. Všechny ingredience zamíchat, na nic nezapomenout, za pomoci aktivizačního pracovníka usmažit a pak už uživatelky namazaly, srolovaly, rozdaly na stoly a svačina, na které se podílelo celé osazenstvo odpoledního klubu, byla na světě. Pro někoho běžná činnost, pro uživatele z domova se zvláštním režimem však vítaná doplňková a velmi důležitá aktivita.

Aktivizace
Domov se zvláštním režimem, ul. Barvířská, Most