DŮLEŽITÉ UPOZORNĚNÍ

Žádáme rodinné příslušníky, příbuzné a známé, aby s ohledem na epidemiologickou situaci zvážili četnost návštěv v zařízeních pobytových sociálních služeb organizace.

MSSS v Mostě – p. o. dále žádá všechny návštěvníky i další osoby vstupující do zařízení, aby důsledně dodržovali stanovená pravidla návštěv:

📌zakrytý nos a ústa po celou dobu návštěvy
📌dezinfekce rukou při vstupu do zařízení
📌změření teploty
📌vyplnění „Čestného prohlášení při vstupu do zařízení MSSS v Mostě – p. o.“
📌délka návštěvy maximálně 1 hodinu
📌dodržování návštěvních hodin: 9 – 18 hod.

Žádáme všechny osoby, aby dodržovaly všechna stanovená doporučení a naše uživatele a zaměstnance nevystavovaly riziku nákazy.

Děkujeme.