Hudba je lék

Hudba je lék, o tom není pochyb. Proto živou hudbu pravidelně zařazujeme do aktivit našich uživatelů.

Opět jsme si na pondělním klubu zazpívali za doprovodu elektrických varhan, zavzpomínali jsme si na časy, kdy se hrály tyto písně na zábavách. Zajímavosti jsme se dozvěděli o skladateli a dirigentovi Františku Kmochovi. Mnohé z nás hudba rozproudila, spolu jsme si zatancovali, někteří chopili i jednoduché hudební nástroje.

 Na naši pravidelnou akci se opět těšíme.

Ergoterapie – aktivizace