Hudební festival v Domově důchodců Bystřany

Ve čtvrtek 30. května 2019 reprezentoval soubor Komořanky Městskou správu sociálních služeb – příspěvkovou organizaci na Hudebním festivalu v Domově důchodců v Bystřanech. Od rána do odpoledne se zde střídaly různé skupiny zpěváků, hudebníků a tanečníků z řad seniorů a jejich doprovodů.

Program byl velice pestrý od opery, muzikálu, lidových písniček až po různá taneční vystoupení doprovázená zpěvy. Nejednalo se o soutěž, ale o přehlídku. Proto zde nebyla žádná nervozita, ale naopak, po celou dobu festivalu panovala výborná nálada. Krásným zážitkem byla také procházka zdejší zahradou spojená se zdobením stromu drobnými dárečky, které si vystupující sebou přivezli. Je to moc hezká tradice.

Našim Komořankám se vystoupení povedlo, zpíval s nimi celý sál, po celou dobru festivalu se všichni moc dobře bavili A to je na tom to krásné, že se senioři umí dobře pobavit.

Helena Houšková, kulturně výchovná pracovnice