Janovský sedmiboj

Čtvrtek 3. září 2020 byl dnem konání již 5. ročníku Janovského sedmiboje. Pořadatelem akce byly Domovy sociálních služeb Litvínov, p. o.  v Janově.  Celá akce se odehrávala venku na místní krásné zahradě. Soutěžila tříčlenná družstva Domova pro seniory Naděje Litvínov, Městský ústav sociálních služeb Jirkov, Domovy sociálních služeb Meziboří, Domovy sociálních služeb Litvínov, Domov pro seniory a pečovatelská služba v Žatci a omluveny byly Podkrušnohorské domovy sociálních služeb Dubí-Teplice. Městskou správu sociálních služeb v Mostě – p. o. zastupovalo družstvo Domova pro seniory Jiřího Wolkera ve složení paní Hana Laudová, Františka Chloubová a pan Jiří Vnouček.

Soutěžilo se v sedmi disciplínách: Tajná šifra, Patchwork, MěStA, Foto paměť, Trefa, 3D piškvorky a Přísloví.

Naši senioři poctivě trénovali již týden před samotným Janovským sedmibojem. A vyplatilo se. Získané zkušenosti a znalosti senioři uplatnili i při samotném soutěžení.  Všech sedmi disciplín se zhostili na výbornou a nakonec z toho bylo krásné 3. místo.

Všichni měli velkou radost. Nejen z vítězství, ale z krásně stráveného dne plného soutěžení a pohody a navíc ještě přátelského setkávání. Velký dík patří také pořadatelům této po dlouhé době první akce, kterou mohli senioři mimo svá zařízení absolvovat.

Našim seniorům děkuji za výbornou reprezentaci Městské správy sociálních služeb v Mostě – p. o., ale také našeho města.

 

Helena Houšková

kulturně výchovná pracovnice