Jarní společenský večer MSSS v Mostě – p. o.

Foto: Monika Prknová

Městská správa sociálních služeb v Mostě – příspěvková organizace uspořádala dne 23. března 2018 ve společenském sále Domova pro seniory, ul. Barvířská v Mostě JARNÍ SPOLEČENSKÝ VEČER, který se odehrával v maškarním duchu.

Akci uvedl ředitel organizace Ing. Martin Strakoš společně s náměstkyní primátora Ing. Markétou Starou.

Společenského večera se zúčastnilo osmdesát seniorů ze všech domovů a penzionů pro seniory v Mostě. Všichni návštěvníci obdrželi lahev vína a občerstvení – domácí koláče a výborné škvarkové sádlo.

Během večera byl zajištěn bohatý program. Na úvod vystoupily děti z Tanečního studia Kamily Hlaváčikové. K poslechu a k tanci hrála hudební skupina B.A.S Bobše Holečka. Mezi oblíbeným programem byla také výherní výstava, ve které senioři mohli vyhrát např. mobilní telefon, dárkové poukázky, kosmetické balíčky, potravinové výrobky, např. jitrnice, tlačenky, utopence či vánočky. Vyvrcholením večera byla světelná show.

V průběhu akce byl stále zaplněný taneční parket společenského sálu, seniorům se zábava velice líbila.

Poděkování patří zaměstnancům, kteří se podíleli na přípravě společenského večera a také sponzorům, kteří přispěli finanční částkou či poskytli výrobky do výherní výstavy.

Bc. Michaela Nermuťová, DiS.
sekretariát