Jedeme v tom společně – konečně jsme v cíli

 

V pátek dne 27. dubna 2018 přesně v čase 10:01:31 hodin, minut a vteřin dojeli senioři Domova pro seniory, ul. Jiřího Wolkera v Mostě do cíle dvouměsíční akce Jedeme v tom společně. Celá akce spočívala v tom, že senioři jezdili každý pracovní den v určených dvou hodinách denně na rotopedu, přičemž se započítávaly najeté kilometry deseti nejlepších za ten den. Každý den se posílalo hlášení. Týdenní limit byl 200 km. Start byl 1. března 2018 a dojezd 27. dubna 2018. Letošní ročník byl již třetí. Pomyslně se startovalo v Domově důchodců ve Vrbně pod Pradědem, vyhlašovatele akce. Za pořadatele musím vyzdvihnout Mgr. Jana Vavříka (má přezdívku CykloHonza), ředitele zdejšího domova důchodců, ale i jeho kolegy, kteří byli organizátory projektu. Délka trasy letošního ročníku měřila 1800 km a projeli jsme celé Slovensko, z Bratislavy pak do Brna, Jihlavy, Českých Budějovic, Plzně, Prahy, Hradce Králové, Olomouce a cíl byl opět ve Vrbně pod Pradědem.

V projektu bylo celkově zapojeno 60 domovů a zařízení sociálních služeb, 701 seniorů z České a  Slovenské republiky, z toho 453 žen a 248 mužů.  Dohromady bylo ujeto 141 182 kilometrů, průměrný věk byl 79 roků, nejstaršímu účastníkovi bylo 105 roků. Naši senioři z toho najeli celkem krásných 4 913 kilometrů.

Po celou dobu těch dvou měsíců, co jsme jeli, panovala mezi našimi seniory úžasná nálada, všichni se vyhecovali, a přestože jim nebylo kolikrát nejlépe, jeli každý svým tempem, celé dva měsíce pravidelně svůj závod. Najednou se všichni usmívali, byli naladěni na stejnou notu, tréninkem se zvyšovala jejich kondice a trénovanost, přestávala je bolet kolena, což konstatovali i jejich lékaři, lépe se jim chodilo.

Soutěž měla za cíl aktivizovat seniory v zařízeních sociálních služeb, měla vzbudit sounáležitost, radost z pohybu, prožít si tu radost a legraci. Důkazem toho byly třeba barevné čtvrtky, kdy jsme se všichni převlékali do různě barevných kostýmů. No, legrace bylo požehnaně. A o to tu také šlo. Samozřejmě, soutěž je soutěž, ale jsou důležitější věci než závod. V akci Jedeme v tom společně vyhrál  každý, kdo se posadil do sedla a ukázal, že ještě nepatří do starého železa, že to prostě zvládne. Počítal se každý metr a kilometr.

No a jak to pro naše seniory dopadlo? Závěrečný dojezd byl v pátek 27. dubna 2018 a v  pátek 4. května 2018 v 10 hodin měly být vyhlášeny výsledky. V tu dobu klekla počítačová síť, takže jsme se plni napětí dozvěděli výsledky až v odpoledních, skoro večerních hodinách. Nádherné 4. místo ze šedesáti domovů celé České a Slovenské republiky je ohromným úspěchem našich seniorů. Poblahopřát našim seniorům přišel v den dojezdu pan primátor Statutárního města Mostu Mgr. Jan Paparega společně s paní náměstkyní Ing. Markétou Starou, dále ředitel Městské správy sociálních služeb v Mostě – příspěvkové organizace Ing. Martin Strakoš a vedoucí Domova pro seniory, ul. Jiřího Wolkera Mgr. Lenka Makovcová, DiS. a dva televizní štáby, kteří se seniory prožili dojezd posledních 100 kilometrů a společně si s nimi závěr soutěže náležitě oslavili.

Celá akce Jedeme v tom společně byla náročná pro účastníky soutěže, ale i pro organizátory, kteří museli všechno připravovat a motivovat závodníky, ale musím konstatovat, že zároveň úžasná a krásná. My, co jsme celé ty dva měsíce jízdy prožívali, ty zážitky už nám nikdo nevezme. Všichni u nás jsme celou soutěž prožívali srdcem a o tom to celé bylo. A krásné na tom je, že u nás v domově jedeme dál. Prakticky jsme od druhého ročníku nepřestali a věřím, že i ten 4. ročník, který je před námi, si nenecháme také ujet…  Za to patří všem aktérům akce Jedeme v tom společně ohromný dík.

Helena Houšková
kulturně výchovná pracovnice