Kaštánkový den

 

Krásná podzimní příroda nás každoročně inspiruje k tvorbě něčeho nového. Pod vedením tet děti zkoušely vyrobit z kaštanů různá zvířátka, malovaly listy, ovoce. Při „práci“ si děti nejen procvičily jemnou motoriku, ale seznámily se i s přírodními materiály, s papírem, s barvami a pastelkami. Vytvořené výrobky budou vystaveny v šatnách dětí, aby se potěšili i jejich rodiče.

Chválíme letos i rodiče dětí, neboť se aktivně zapojili do sběru kaštanů.

 

Jaroslava Puntová
vedoucí Denního dětského rehabilitačního stacionáře, Střediska denní péče o děti do tří let věku, ul. Františka Malíka, Most