Kladenská heligonka

Dne 18. prosince 2019 k nám, do Domova pro seniory Barvířská 495, zavítala Ježíškova vnoučata. Ježíškova vnoučata jsou projekt Českého rozhlasu. Propojuje lidi v domovech pro seniory a dalších státních i nestátních zařízeních s dárci, kteří se rozhodnou jim na vlastní náklady splnit přání nebo poskytnout věcný dar.

Náš dárek v podobě hudebního vystoupení Kladenské heligonky podpořila firma Aisan. Pozvání přijali: paní Veronika Salačová a pan Václav Douša, zástupci firmy Aisan. Dále náměstkyně primátora Ing. Markéta Stará, která nám společně s přáním zdraví a hezkého prožití svátků předala dárkové koše. Poté se slova ujala paní Ing. Lenka Maňáková, ta poděkovala dárcům, předala dárek a všem přítomným popřála krásné svátky a hodně zdraví v novém roce. Dále se slova ujal Pan Václav Douša, že je mu ctí tento dárek, nám seniorům předat.

Hudebníci se chopili svých nástrojů, dvojice zpěvaček zaujala své místo a zábava mohla začít. Již při prvé písničce bylo evidentní, že bude hodně veselo. A také tomu tak bylo. Senioři, jakoby pookřáli. Tleskali, zpívali písně nám známé. Každou písničku hudebník okomentoval. Zmínil se o jejím skladateli apod. Senioři, ti si někteří zazpívali, jiní se věnovali vánočnímu pečivu, které bylo připraveno na každém stole, spolu s nápojovým lístkem.

Sestřičky jako obvykle obsluhovaly a já jsem si pomyslela, kolik asi toho naběhají? Kdyby měly krokoměr, samy by se divily. Veselí kulminovalo a já jsem se rozhlédla sálem a viděla jsem, že se něco změnilo. Zřejmě se vánoční doba zapsala i do srdcí lidí, kteří měli k úsměvu daleko. Také hudba má na tom svůj podíl. Ten, kdo dříve viděl vše černé, vidí najednou bílé. Snad kouzlo Vánoc a i hudba, změní charakter. Jestli jen v době nejhezčích svátků v roce, kdo ví!

Písně zněly jedna za druhou, veselí kulminovalo. Ale vše jednou končí, končil tříhodinový hudební maratón a zazněla poslední píseň „Lísteček z památníku“. Děkuji hudebníkům, ergosestřičkám za zprostředkování tohoto zážitku, za pozvání této skvělé kapely.

Děkuji všem, kteří se jakkoli podílí na všech akcích pro nás, seniory a přeji jim a celým rodinám, hodně zdraví, štěstí, lásku, klid, ať letošní vánoční svátky, jsou jako sny do pohádky.

 

Máme naše krásné zvyky,

nechceme ty z Ameriky.

Žádný krocan, ani půl,

kapr patří na náš stůl.

Na Vánoce plná bříška,

dárky chceme od Ježíška.

Santa Klause můžeme jen,

poslat nazpět s úsměvem.

 

Šupinku pro štěstí, schovej si do dlaní,

radost prý přináší, smutek prý zahání.

Pro dobrou pohodu rozkojte jablíčko,

přeji Vám zdraví a také štěstíčko,

aby vše, o čem se Vám snilo,

o letošních svátcích vánočních se naplnilo.

 

Anděla Karlíková

uživatelka Domova pro seniory Barvířská 495