Klavírní přednes dodal kavárničce znamenitou podobu